Presseregler

Hjem/Presseregler
Presseregler 2017-03-10T10:38:27+00:00

Velkommen til Copenhagen Historic Grand Prix 2017!

Iført pressevest er journalister og pressefotografer meget velkommen til at overvære det historiske motorløb (CHGP) på Bellahøj Park den 5. – 6. august 2017. Forudsætningen for at låne en pressevest er, at din tilstedeværelse er arbejdsbetinget og godkendt af CHGP.

Pressevesten giver adgang til de afspærrede dele af bane med de sportslige og praktiske restriktioner, som kræves i forbindelse med afvikling af motorløb. Vi har i år forsøgt at skabe endnu bedre forhold til vores presse med både ophævede plateau’er og åbninger i hegn, som de presseakkrediterede kan nyde glæde af. Bærere af presseveste inden for banens område:

  • Skal straks efterkomme CHGP’s officials henvisninger
  • Må ikke krydse banen under træning, tidtagning eller heats
  • Må ikke placere sig på banesiden af autoværn eller afkørselszoner
  • Skal hvis i tvivl om korrekt placering, rådføre sig med banens officials

Hvis disse regler ikke overholdes, vil arrangørerne inddrage ens pressevest, presserettigheder og man vil blive udvist fra CHGP området omgående.

Bærere af presseveste kan ikke rejse erstatningskrav om skade på deres person eller ejendom forvoldt af løbets deltagere, arrangører eller officials.

Enhver skade som bærere af presseveste måtte forvolde mod tredje persons liv eller ejendom er arrangørerne af CHGP uvedkommende.

Presseveste må ikke overdrages til andre og skal returneres, når banen forlades. Hvis pressevesten ikke returneres, faktureres den med DKK 500.

Vi håber, du har forståelse for disse regler, som er udarbejdet for at give alle en god og sikker oplevelse ved årets Copenhagen Historic Grand Prix.

Endnu engang ønskes I velkommen til dette års Copenhagen Historic Grand Prix – vi glæder os til at se jer og håber I får en fantastisk weekend på Bellahøj Park! Akkrediterede pressefolk skal, ud over at læse disse regler før ansøgning, også gennemlæse pressehåndbogen der bliver tilsendt efter akkrediteringen. I denne pressehåndbog vil nogle af reglerne være uddybet, ligesom yderligere regler kan være tilføjet.
Med venlig hilsen

Alexander Kadijevic
Løbs- og eventkoordinator