1. Generelt

I henhold til databeskyttelsesloven skal Copenhagen Historic Grand Prix (herefter CHGP) oplyse dig om, hvordan vi behandler dine personlysninger, når vi agerer som dataansvarlige.

2. Indsamling og behandling af oplysninger

For at CHGP kan betjene dig, giver du ved tilmelding som kører til CHGP følgende oplysninger: navn, adresse, tlf., e-mail, fødselsdato, licensnummer, vognbogsnummer, transpondernummer samt evt. yderligere oplysninger, du giver. Oplysningerne bliver givet med det formål, at du ønsker at deltage som kører til CHGP.

Når vi beder om dine oplysninger, er det frivillig, om du vil give dem. Hvis ikke, vil det dog betyde, at vi ikke kan betjene din forespørgsel.

Som udgangspunkt behandler CHGP ikke følsomme personoplysninger om dig. Såfremt du imidlertid selv indleverer følsomme personoplysninger om dig, betragter vi dette som din accept.

3. Grundlag for behandling af oplysninger

CHGP behandler dine oplysninger, da det er nødvendigt som følge af en kontrakt, du har indgået eller overvejer at indgå med CHGP jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1, litra b.

4. Videregivelse og overførsel af oplysninger

Vi videregiver kun dine personoplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det. I den forbindelse vil vi videregive de nødvendige personoplysninger til vores samarbejdspartnere, såfremt det er nødvendigt for at opfylde den indgåede aftale med dig.

Vi overfører de oplysninger om dig, som er nødvendige for at gennemføre aftalen. I forbindelse med kontrol og godkendelse af racerbilerne, løbsafvikling, tidstagning og resultatformidling videregives nødvendige personoplysninger til databehandlere. CHGP benytter følgende databehandlere:

  • DASU
  • ASK Hedeland
  • Datapower/Race Result

CHGP anvender tjenesteudbydere og samarbejdspartnere, der udfører arbejde på vores vegne (”databehandlere”). Dette kan f.eks. være hosting af servere, systemvedligeholdelse m.v. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt, for at de pågældende kan levere deres tjenester og services. Samarbejdsparterne vil være forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har derfor ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af deres kontraktlige forpligtelse over for CHGP.

5. Din ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger CHGP behandler om dig, og hvordan CHGP anvender dem. Ydermere har du ret til at få oplyst, hvor længe vi gemmer dem, samt hvem vi videregiver dine oplysninger til.

6. Din ret til at få berigtiget eller slettet dine oplysninger

Såfremt de oplysninger, som CHGP har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen eller anden hjemmel.

7. Information om arrangementet

Når du tilmelder dig som kører, accepterer du, at CHGP sender dig mails med vigtig information op til arrangementet, ligesom du accepterer, at CHGP efterfølgende sender dig mails med information om kører-tilmelding det efterfølgende år. Du kan til enhver tid afmelde dette.

8. Spørgsmål

Såfremt dette skulle give anledning til spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på info@chgp.dk. Dette gælder ligeledes, hvis du ønsker at gøre brug af dine beføjelser nævnt i punkt 5, 6 og 7.