Tillægsregler 2013

For printervenlig version, klik her DASU Godkendte_tillægsregler_chgp_2013

1. Arrangementet afholdes i henhold til FIA’s internationale reglement og DASU’s  reglementer, de for banen gældende miljøbestemmelser, DASU’s udstedte banecertifikat samt nærværende tillægsregler. DASU er medlem af DIF.

2. Arrangementet afholdes i dagene 3.-4. august 2013 omkring Grøndal MultiCenter som centrum og omfatter gaderne Bellahøjvej, Hvidkildevej, Hulgårdsvej og Borups Alle. Arrangementet er
nationalt og åbent for udenlandsk deltagelse.

3. Arrangementet arrangeres af CHGP med HMS som sportslig afviklere.

Løbsleder                        Kim Bjerg                            OF 512         Telefon: 26249586

Løbslederass.                  Kia Witthøfft                       OF 512

Løbslederass.                  Preben Skov                        OF 512

Løbslederass.                  Mogens Høj                        OF 512

Løbslederass.                  Christoffer Østerby            OF 512

Løbslederass.                  Lars Stærkær                      OF 514

Løbslederass.                  Tommy Larsen                    OF 514
4. Banen er en ikke permanent bane på 2604 meter og min. bredde på 8 meter. Stop and go felt er placeret i pit, ved indkørsel til depot.

5. Løb udskrives for følgende klasser:

A: Historiske biler op til 1961

B: Historiske biler op til 1965

C: Historiske biler op til 1971 under 1300cc

D: Historiske biler op til 1971 over 1300cc

E: Historiske biler op til 1976/1981/1985

F: Formel Junior op til 1961

G: Royal Pro/Am

H: Historiske V8/ VR6 biler op til 1981

I:  Klassiske motorcykler, opvisning

6. Deltagelse sker ved anmeldelse på www.chgp.dk Sidste frist for rettidig anmeldelse er den 28. juni. Anmeldelsesgebyr er for biler: 2800 kr. inkl. moms og for motorcykler: 1000 kr. inkl.
moms. Anmeldelsesgebyr betales ved tilmelding på www.chgp.dk. Der kræves ikke anmelderlicens! Såfremt antallet af anmeldelser per klasse overstiger 40 standardvogne og
30 formel biler, godkendes anmeldelserne i den rækkefølge de er modtaget. Afbud sendes til sekretariatet senest 7 dage før løbet.

7. Der startes med lys (5 røde lamper). Bedste startposition er i inderbanen.

8. Den officielle opslagstavle er placeret i depotet ved sekretariatet. Beholdere til spildolie, oliefiltre, kølervæske, bremsevæske og bremsebelægninger er placeret i depotet.
9. Licens og teknisk kontrol er åben fra fredag den 2. august kl. 10:00-21:00.

10. Starttidspunkt for første kørsel på banen er kl. 08:00 lørdag den 3. og søndag den 4. august.

11. Der afholdes førermøde for alle klasser undtagen for Royal Pro/Am (klasse G) kl. 07:15 i Grøndal MultiCenter, indgang Nord(ved bowlinghal). Førermøde for Royal Pro/Am er kl. 09:30 i deres depotområde. Førermøde for Race for Riget er kl. 11:00 i deres depotområde.

 

12. Enhver anmelder, kører og officials deltagelse sker på eget ansvar og risiko. DASU og den arrangerende klub kan ikke gøres ansvarlige for nogen som helst skade på eller tab af bil,
dets dele eller tilbehør, eller nogen som helst skade som føreren eller bilen forvolder på egen person og/eller tredje persons ejendom.

13. Forsikring er tegnet igennem DASU i overensstemmelse med Justitsministeriets bestemmelser.

14. Anmeldelsesgebyr: se pkt. 6.

15. Overtrædelse af enhver af de følgende emner vil medføre indberetning til DASU!
1. Enhver form for brændstofpåfyldning må kun ske ved Shell tankanlæg og på de 2 afgrænsede påfyldningssteder. Dette er et krav fra Københavns Brandvæsen.

2. Alle deltagere skal have væskesugende underlag under deres køretøj samt presenning, der dækker hele køretøjets omkreds.

3. Ved olie- eller brændstofspild på græs, grus eller asfalt skal stedet omgående behandles med ”kattegrus”. Miljøpatrulje med ”kattegrus” er i depotet.

4. Da publikum har adgang til depotet er det ikke tilladt at bruge pitbikes, ATV, elektriske
løbehjul osv.

5. Alle deltagerbiler skal have en 6 kg brandslukker med slukkertal 233B stående i deres telt
eller på deres plads.

6. Der må ikke støjes eller spilles musik efter kl. 22:00.

7. Opstart af motorer er kun tilladt i tidsrummet 07:45-20:00.

8. Efter aflæsning af deltagerkøretøj skal trailere køres til trailerparkering på
Bellahøjmarken inden for området.

9. Løbsledelsen forbeholder sig ret til at skønne om en bil, der er blevet påkørt eller
havareret skal blive stående i bunden af escape roads eller sluser ved rydningskøretøjer.
Løbsledelsen fralægger sig ethvert ansvar for skader, der måtte opstå på biler i den
anledning og i det hele taget for skader, der måtte opstå under fjernelse af bilen.

10. Alle biler skal være opstillet i udkørslen til pit senest 10 minutter før der skal køres
træning, tidtagning og heat. Tidsplanen kan ændres undervejs og det er enhver kørers
pligt at holde sig underrettet om ændring i tidsplanen!

 

Vi ønsker deltagerne velkommen til Bellahøj og ser frem til et godt arrangement!